Parterapi

At være to er skønt, men det er ikke altid nemt.

Mange oplever, at det kan være svært at få et parforhold til at fungere. En vellykket parterapi kan ikke blot redde forholdet, men også betyde en positiv forandring og fordybelse af måden at være sammen på.

Læs mere her


Tro på dig selv – styrk dit selvværd

Er du træt af negative tanker, følelsen af ikke at være god nok, og bekymrer du dig for meget om, hvad andre tænker om dig?

Få motivation og inspiration til at styrke dit selvværd og få en meget større livskvalitet.

Se mere her


Psykoterapi

Oplever du udfordringer, personlige krise eller andre problematikker i dit liv, hvor du har brug for hjælp til at kunne løse det? Eller ønsker du blot at få mere ud af livet og udvikle dig på et eller flere områder?

Jeg kan tilbyde dig hjælp og støtte til at komme videre, skabe ny udvikling og forståelse i dit liv og i dine relationer.

Læs mere her
/
 
Livsglæde og livskvalitet er nøgleordene for mit arbejde.

Helle Skjellerup

Jeg kan hjælpe dig til en bredere forståelse af dig selv, understøtte dig i at klare udfordringer og vanskeligheder og hjælpe dig til, at du kommer til at leve på en måde, som du har lyst til.

Min passion er at hjælpe mine medmennesker til at skabe forandringer til større livsglæde og øget livskvalitet.

Jeg er uddannet psykoterapeut og mindfulness instruktør. Jeg har været selvstændig siden 2014.
Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi, gruppeterapi og kurser og foredrag ud fra forskellige emner og temaer.
Der ud over underviser jeg i Odense Kommune, hvor jeg har forskellige forløb for unge mellem 13-18 år.

Jeg er en helhedsorienteret psykoterapeut, der arbejder på grundlag af både traditionel og alternativ forståelse af psykologi og menneskelige kriser og udvikling. Jeg inddrager teknikker og forståelse fra forskellige traditioner og kulturer og mener, at det skal være klientens behov og indstilling, der styrer de terapeutiske tiltag.

Jeg er ærlig, tydelig og direkte i samarbejdet med klienten i den terapeutiske proces.
Jeg lægger særligt vægt på at møde klienten på en nærværende og rummende måde og derved skabe et trygt rum for samtalen. Terapi er et samarbejde, hvor omsorg, nærvær og respekt er helt centralt, og hvor relationen mellem klient og terapeut er vigtig.
Et psykoterapeutisk forløb foregår i fuld fortrolighed og jeg har tavshedspligt.

Jeg er uddannet integrativ psykoterapeut ved CIP – Center for Integrativ Psykoterapi. Integrativ psykoterapi består af en kombination af flere forskellige terapiformer. Her med udgangspunkt i kognitiv, systemisk, psykodynamisk og eksistentiel psykoterapi samt adfærdsterapi.
Efterfølgende har jeg taget en Mindfulness Instruktør uddannelse.
Jeg lægger vægt på løbende at udvikle mig menneskeligt og fagligt. Dette sker via supervision, kurser og videreuddannelse.

Jeg er født i 1969. Jeg er i et forhold og bor i Odense med mine fire børn.
I min fritid dyrker jeg cykling, fitness og yoga.

“At vove er at miste fodfæstet for en stund –
Ikke at vove er at miste sig selv”

Søren Kirkegaard

Psykoterapi

Målet i psykoterapi er at hjælpe klienten til at få mere frihed i sit liv og være mindre bundet af irrationelle behov eller symptomer.

Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre og ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag symptomerne.

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og gruppeterapi.
Al forandring starter med det første skridt…

Kontakt mig uforpligtende for yderligere information og
tidsbestilling på telefon 20 64 80 42.

Oplever du udfordringer, personlige krise eller andre problematikker i dit liv, hvor du har brug for hjælp til at kunne løse det? Eller ønsker du blot at få mere ud af livet og udvikle dig på et eller flere områder?

Jeg kan tilbyde dig hjælp og støtte til at komme videre, skabe ny udvikling og forståelse i dit liv og i dine relationer.

Kæmper du i det daglige eller i perioder med en eller flere af følgende problematikker?

 • Lavt selvværd
 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Sorg
 • Afhængighed
 • Et ønske om personlig udvikling

Få hjælp til at komme videre…
Med udgangspunkt i netop din situation planlægges og gennemføres et terapeutisk forløb eller en enkelt samtale, der passer til den problemstilling, du har brug for hjælp til.

Mange oplever, at det kan være svært at få et parforhold til at fungere. Det traditionelle billede af et perfekt samliv med børn, sammenbragte børn, arbejde, fritidsinteresser, venner og familie er svært at realisere i hverdagen, og det kan opleves som et hårdt pres.

I parterapi får I mulighed for at bearbejde de problemer, der kan være i relationen imellem jer.

For nogle kan det handle om at sidde fast i dårlige mønstre, selvom begge parter gerne vil noget andet. For andre kan det handle om svigt, kriser eller tab, der har skabt så stor skade på tilliden i forholdet, at det er svært at finde basis for at genoprette den.

Andre vil gerne bruge parterapien forebyggende på en måde, hvor de får luftet nogle af de tanker, der kan være svære at tale om i det daglige.

Gruppeterapi er en intensiv, psykoterapeutisk behandlingsmetode, hvor en lille gruppe mennesker mødes regelmæssigt for at samtale og ”samspille” med hinanden. For at diskutere problemer, dele tanker og følelser og udvikle sig sammen.

I gruppen arbejdes der med et specifikt tema, f.eks. stress, lavt selvværd, angst, parforholdsproblemer, skilsmisse eller sorg.

At deltage i en terapigruppe giver dig mulighed for at modtage den støtte, som kan være vigtig i en forandringsproces og at få feedback, nye metoder og erfaringer med, hvordan du f.eks. tackler omgivelsernes reaktion på din adfærd.

“Mindfulness er, når du på en bevidst måde er opmærksom i det aktuelle øjeblik, uden at dømme og uden at vurdere.”

Jon Kabat-Zinn


Mindfulness

Mindfulness er bevidst nærvær.
Det handler om at være opmærksom og nærværende tilstede i den situation eller det øjeblik, man befinder sig i.

At ens opmærksomhed er der, hvor man også befinder sig rent fysisk. At man er opmærksom på kaffen, mens man drikker den. At man smager, dufter, mærker og oplever den. At man er opmærksom på, hvor man kører, og den måde, man gør det på. Samtidig er mindfulness også at være opmærksom på, når man vurderer og dømmer en situation. Mindfulness handler om at opdage, at opmærksomheden kan forholde sig neutralt – uden evaluering, bekymring og spekulation – til de mange indtryk, der foregår hvert øjeblik – herunder kropslige fornemmelser, følelser og tanker.

I en tid præget af mange forandringer, stress og effektivitet samt konstant kontakt med mange mennesker, kan det være en stor udfordring at være opmærksom og nærværende. Men evnen kan trænes og være et middel til stresshåndtering, forebyggelse af depression og forbedring af livskvalitet, relationer og samarbejde.

Mindfulness kan være med til:

 • At skærpe vores evne til at fokusere og udvikle vores koncentrationsevne i en omskiftelig hverdag
 • At øge vores selvindsigt samt adgang til og kontrol over vores tankemønstre og følelser
 • At styrke vores mentale robusthed
 • At skabe mere nærvær i forhold til os selv og vores relationer
 • At forbedre vores overblik og vores evne til at prioritere
 • At opleve større livs- og arbejdsglæde
 • At hjælpe os til at opnå bedre performance og præstere optimalt

Alle mennesker kan potentielt have stor glæde og gavn af Mindfulness. Forskning viser, at man kan træne sig til større indre ro, og at træningen har positiv effekt på koncentration, hukommelse, adfærd, selvopfattelse og glæde.

Jeg tilbyder kurser, foredrag og individuelle sessioner i mindfulness. Derudover er det også muligt, at jeg anvender mindfulness i psykoterapien.

“Intet ændrer sig, før du gør det”

Lazaris


Kurser & foredrag

Jeg tilbyder kurser, workshops og foredrag inden for mange psykologiske felter. Jeg har erfaring med at undervise både mindre og større grupper. Kontakt mig gerne og forhør dig om et konkret emne/område.

Gratis introaften om mindfulness

Har du brug for mindre stress, mere ro, mere glæde, større klarhed og mindre ”autopilot” i dagligdagen, så kan mindfulness måske være det helt rigtige redskab for dig.

Mindfulness kan beskrives som en form for mentaltræning, der lærer dig at være mere til stede i nuet og tackle tingene som de er. Herved opnås et pusterum i forhold til hverdagens mange opgaver og de automatiske tanke- og følelsesmønstre, som knytter sig hertil.

Er mindfulness noget for dig?

Mindfulness kan være noget for dig, hvis du kan nikke genkendende til én eller flere af disse udfordringer:
• Stress i hverdagen
• Nedtrykthed og følelsesmæssige problemer
• Udpræget tendens til bekymring, nervøsitet og angst
• Koncentrationsbesvær
• For høje krav til dig selv
• En kritisk indre stemme
• Uro, søvnbesvær

Kom og hør om hvad mindfulness er, prøv det af i praksis og hør hvad et 8 ugers kursusforløb indebærer.

Aftenen er gratis, men kræver tilmelding (først-til-mølle). Begrænset antal pladser.

Jeg glæder mig til at se dig!

Hvor:
Vesterbro 13, 5000 Odense C

Hvornår:
Dato er endnu ikke fastsat. Kontakt mig for yderligere information.

Hvad tid:
Kl. 18.30 – 20.30

Pris:
Gratis

Tilmeld dig her

At leve i nuet – Mindfulness kursus

MINDFULNESS betyder at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik.

En stor del af vores tid bliver vi styret af en strøm af automatiske tanker, og vi kommer til at identificere os med tankerne – vi vurderer og dømmer os selv. Når vi gennem mindfulness trænes i at være opmærksomme på en åben måde og give slip på vores tilbøjelighed til at bedømme og evaluere, kan vi netop bryde de ubevidste automatiske tanke- og følelsesmønstre og være til stede i øjeblikket.

Er mindfulness noget for dig?

Mindfulness kan være noget for dig, hvis du kan nikke genkendende til én eller flere af disse udfordringer:
• Stress i hverdagen
• Nedtrykthed og følelsesmæssige problemer
• Udpræget tendens til bekymring, nervøsitet og angst
• Koncentrationsbesvær
• For høje krav til dig selv
• En kritisk indre stemme
• Præstationsangst og/eller eksamensangst
• Uro, søvnbesvær
• mm.

Indhold:

Dette kursus præsenterer de grundlæggende tanker bag mindfulness og de overordnede principper for træningen. Det indeholder et helt konkret træningsprogram bestående af 8 sessioner med øvelser og meditationer samt forslag til, hvordan man fastholder træningen.

Du får altså:

• 8 sessioner af 2½ time. Hver session vil være en kombination af teoretisk stof, øvelser og meditationstræning
• 1 opfølgningssession ca. 1-2 måneder efter
• Praktiske teknikker og redskaber, der gør det muligt aktivt at bidrage til din egen mentale sundhed
• Forslag til hvordan du er i stand til at udvikle og fastholde en efterfølgende mindfulness meditationspraksis

Du skal være indstillet på at bruge min. ½ time dagligt mellem de enkelte undervisningsdage til at træne øvelser.

Glæd dig til at:

Mindfulness kan være med til:
• At styrke din mentale robusthed og skabe balance og mere energi i dit liv
• At skabe mere nærvær i forhold til dig selv og dine relationer
• At skærpe din evne til at fokusere og udvikle din koncentrationsevne i en omskiftelig hverdag
• At øge din selvindsigt samt adgang til og kontrol over dine tankemønstre og følelser
• At forbedre dit overblik og din evne til at prioritere
• At opleve større livs- og arbejdsglæde
• At hjælpe dig til at opnå bedre performance og præstere optimalt

Hvor:
Vesterbro 13, 5000 Odense C

Hvornår:
Datoer er endnu ikke fastsat. Kontakt mig for yderligere information.

Hvad tid:
kl. 18.30 – 21.00

Tilmeldinger:
Holdstørrelserne vil være begrænset til ca. 8 deltagere.

Pris:
Kr. 3.450,- Prisen inkluderer kursusdeltagelse og undervisningsmateriale. Der vil være let forplejning på kurset. Faktura fremsendes til betaling.

Tilmeld dig her

Tro på dig selv – styrk dit selvværd

Er du træt af negative tanker, følelsen af ikke at være god nok, og bekymrer du dig for meget om, hvad andre tænker om dig?

Selvværd er den stærkeste kraft i din eksistens. Det styrker dine tanker og følelser om dig selv og har indflydelse på alle aspekter af dit liv og i høj grad på dit humør. Selvværdet påvirker livsområder som venskab, kærlighed, sex og arbejde.

Det er afgørende vigtigt for vores livskvalitet, at vi kan lide os selv. Langt de fleste af os kender til selvværdsudfordringer, men for nogle fylder følelsen af lavt selvværd så meget, at det går ud over livskvaliteten, vitaliteten og relationerne med andre.

Kurset er målrettet dig, der ønsker at øge dit selvværd og opnå større accept af dig selv. Du får motivation og inspiration til at komme videre og helt konkrete øvelser til at styrke dit selvværd.

Styrk dit selvværd, opfyld dine drømme og få en meget større livskvalitet – Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Hvor:
Vesterbro 13, 5000 Odense C

Hvornår:
Lørdag. Dato er endnu ikke fastsat. Kontakt mig for yderligere information.

Hvad tid:
kl. 10.00 – 15.00

Tilmeldinger:
Holdstørrelserne vil være begrænset til ca. 10 deltagere.

Pris:
Normalpris kr. 995,- pr. person. Tilmeld to personer for kr. 1.495,- og spar kr. 495,- Prisen inkluderer kursusdeltagelse og undervisningsmateriale. Der vil være let forplejning på kurset.

Tilmeld dig her

Kurser til unge i Odense Kommune

Jeg er tilknyttet Odense Kommune, hvor jeg har forskellige kursusforløb for unge mellem 13-18 år. Kurserne tilbydes som et redskab til at tackle skolelivets og ungdomslivets almindelige udfordringer.

Skole, Studie og Mindfulness

Mindfulness er en meditationsform, der lærer dig at være mere til stede lige nu og at tackle tingene som de er. Meditationsformen virker forskelligt fra person til person, men mange oplever større selvværd, mere glæde, mere ro i hovedet, mindre stress, øget koncentration og mindre ”autopilot” i dagligdagen.

Er mindfulness noget for dig?
Mindfulness kan være noget for dig, hvis du kan nikke genkendende til én eller flere af disse udfordringer:
• Stress i hverdagen
• Koncentrationsbesvær
• Eksamensangst
• For høje krav til dig selv
• Præstationsangst
• En kritisk indre stemme
• Uro, søvnbesvær
• Svært ved at prioritere plads til dig selv
• mm.

Hvis du har lyst til at prøve men er usikker på, om mindfulness er noget for dig, er du velkommen til at tilmelde dig og melde fra igen, efter du har prøvet det én eller flere gange.

Tilmelding/info via http://www.ungsyd.dk/fritidsundervisning/Facebook/?hold=3spr17

 

Studieteknik

Lær at bruge din tid effektivt. Få viden og konkrete redskaber, fx læseteknik, notatteknik, bedre indlæring, som forbedrer dit udbytte af dit studie. Få øvelser, som hjælper dig til at skabe indre ro og koncentration.

Tilmelding/info via http://www.ungsyd.dk/fritidsundervisning/Facebook/?hold=3spr15

 

Præsentationsteknik

Har du svært ved at stå frem og tale? Kender du suget i maven og følelsen af panik, når du bliver bedt om at tage ordet i en gruppe eller når du skal sige noget i en større forsamling? Har du svært ved at fastfolde tilhørernes opmærksomhed?
Boost dine mundtlige præsentationer. Du får brugbare værktøjer, træning og feedback, som giver dig mulighed for at forberede, opbygge og fremføre en bedre præsentation.

Tilmelding/info via http://www.ungsyd.dk/fritidsundervisning/Facebook/?hold=3spr16

 

Klædt på til eksamen

Kender du suget i maven og følelsen af panik, når du skal til eksamen? Hvordan forbereder du dig optimalt til eksamen? Lær at bearbejde nervøsiteten/angsten for at gå til eksamen.
Du får brugbare værktøjer, træning og feedback, som giver dig mulighed for at forbedre resultatet af din præstation til eksamen samt redskaber til at skabe indre ro og koncentration.

Tilmelding/info via http://www.ungsyd.dk/fritidsundervisning/Facebook/?hold=3spr14

 

Samtalegrupper om selvværd og selvtillid

I samtalegrupper med terapeutisk støtte, vil du få mulighed for, sammen med andre i samme situation som dig, at tale om nogle af de problematikker, som du oplever i din hverdag.
Hvordan styrker jeg mit selvværd og min selvtillid? Hvordan kan jeg bevare livsglæden? Hvordan skaber jeg forandringer hos mig selv? Kan jeg acceptere mig selv, som den jeg er? Har jeg brug for at tænke mere positivt? Hvordan opbygger jeg mit netværk med jævnaldrende?

Tilmelding/info via http://www.ungsyd.dk/fritidsundervisning/Facebook/?hold=3pi02

Priser

Priser gældende fra 1. januar 2016

Individuel Terapi

kr550,-
 • 1 session
  60 minutter

Parterapi

kr850,-
 • 1 session
  90 minutter

Kursus

Se prisen under det enkelte kursus

Gruppeterapi

Efter aftale
Betaling
Betaling sker kontant eller via MobilePay ved hver session.
Afbud
Afbud skal foretages senest 24 timer før den aftalte tid. Ved for sent afbud eller udeblivelse faktureres det fulde beløb.

Blog

-

Kontakt information

Helle Skjellerup
Vesterbro 13
5000 Odense C
Tlf.: 20 64 80 42
info@helleskjellerup.dk